Cwestiynau Cyffredin

Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin cyn anfon neges atom.

Sut ydw i'n rhoi gorchymyn?

Yn gyntaf oll, ymwelwch â'n siop yn Joopzy

Dewiswch gynhyrchion rydych chi'n eu caru, yna cliciwch “Ychwanegu at eich trol siopa"A"Edrychwch ar".

Yna llenwch eich gwybodaeth a thalu.

Dyna ni! Hawdd iawn.

Sut ydych chi'n llong?

Rydym yn anfon archebion dramor trwy'r gwasanaeth post.

Ar ôl gorffen prosesu eich archeb, byddwn yn ei anfon at y cwmni cludo, a byddant yn ei drin yn llwyr. Ar ôl cyrraedd eich gwlad, bydd yn cael ei drin gan wasanaeth post eich gwlad. Felly cysylltwch yn garedig â'ch post lleol pan fydd yn cyrraedd eich gwlad.

Pa ddulliau talu a dderbynnir yn Joopzy?

Rydym yn derbyn Paypal, cardiau debyd / credyd, a cryptocurrencies.

Am ba hyd y bydd y ddarpariaeth yn ei gymryd?

Rydym yn llongio ledled y byd, ac mae ein hamser cludo fel arfer o fewn 7-10 diwrnodau busnes i UDA, a 12-15 diwrnod busnes i wledydd eraill. Fodd bynnag, gall gymryd hyd at 20 diwrnodau busnes i gyrraedd, yn dibynnu ar eich lleoliad a pha mor hir y mae'n ei gymryd i fynd trwy dollau.

Beth yw eich polisi dychwelyd?

Byddwn yn eich ad-dalu o dan yr amgylchiadau hyn:

* Os yw'r nwyddau yn ôl pob tebyg wedi'u difrodi
* Os nad yw'ch archeb yn cyrraedd 45 diwrnodau busnes
* Anfonwyd yr eitemau anghywir

Rydw i wedi archebu nifer o eitemau ac nid oedd pob un ohonyn nhw wedi cyrraedd

Yn gyffredinol, rydyn ni'n cludo nwyddau lluosog mewn pecynnau ar wahân er mwyn osgoi unrhyw oedi hir mewn tollau. Mae hyn yn golygu y gallent gyrraedd ar wahanol adegau.

 

Ffoniwch ni

+ 1-855-855 4494-

 

 

Anfonwch e-bost atom

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, problemau gyda gorchymyn, ac ati, saethwch neges gyflym atom!