RİGHTS EIDDO DEALLUSOL

Os bydd unrhyw bryderon neu gwynion ynghylch y posibilrwydd o dorri hawliau eiddo deallusol, cwblhewch y ffurflen isod i nodi'n benodol yr hawliau yr honnir eu bod yn cael eu torri a'r cynnyrch / cynhyrchion a gyhuddir.