Prynu Swmp

Felly rydych chi'n barod i brynu help trwm o gynhyrchion chwilfrydig anhygoel? Gwych! Os yw'ch sefydliad, cwmni neu grŵp yn edrych i brynu eitemau gennym ni mewn swmp, rydyn ni yma i helpu! Wrth gwrs, gall unigolion hefyd brynu mewn swmp.

gostyngiadau

Yn dibynnu ar y cynnyrch a'r swm a brynwyd, gall ein gostyngiad fod mor uchel â 25% i ffwrdd ein prisiau manwerthu (os yw rhestr eiddo'n caniatáu).

Gofyniad archeb lleiaf

Rhaid i chi brynu o leiaf $ 1000 am un eitem i fod yn gymwys ar gyfer ein prisio swmp.

Ffioedd Llongau

Os yn bosibl, mae'n well gennym anfon eich swmp-archeb ar eich cyfrif cludo. Os nad oes gennych un y gallwn ei filio, byddwn yn darparu dyfynbris cludo ar yr adeg briodol.

Sylwch: Nid yw llongau am ddim a llongau cyfradd unffurf yn berthnasol i swmp archebion.

Yn barod i gymryd y cam nesaf?

Os oes gennych ddiddordeb mewn rhoi swmp-archeb, llenwch y ffurflen gyswllt isod.

[Cyswllt-ffurflen-7 404 "Not Found"]